לוח בחינות

להלן לוח בחינות לשנה"ל תשע"ח:

סמסטר א' מועדי א' + מועדי ב' 

 

*לוחות הזמנים עשויים להשתנות - יש להתעדכן במערכת המידע האישי