לוח בחינות

להלן לוח בחינות לשנה"ל תשע"ז:

מסלול בגרותי מסלול ייעודי
סמסטר א' - מועדי א' + מועדי ב' סמסטר א' - מועדי א' + מועדי ב'
סמסטר ב' - מועדי א' + מועדי ב' סמסטר ב' - מועדי א' + מועדי ב'