מכינה באנגלית

מטרות המכינה:
מתן מענה למועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לאוניברסיטה במקצוע הבגרות באנגלית,
והכנה למבחן אמיר"ם (בחינת מיון ממוחשבת של מרכיב האנגלית בפסיכומטרי).
ניתן להירשם לחלק של ההכנה למבחן אמיר"ם בלבד.
 

תנאי קבלה למכינה:
1. זכאים לתעודת בגרות עם אנגלית ברמה של 3 יח"ל.
2. בעלי ציון נמוך מ-85 בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם/אמי"ר.
 

משך המכינה:
כשלושה חודשים, בין התאריכים: 30.6.17 – 15.9.17 (לא כולל ימי הבחינות).
 

ימי לימוד:
יום רביעי בין השעות 16:00 – 21:00
יום שישי בין השעות 8:00 – 13:00


קבלה לתואר:
בתום המכינה יש לעמוד בשני מבחנים – מבחן מכינה פנימי ומבחן אמיר"ם, כמפורט להלן:
* ציון עובר (60) בבחינה הסופית בקורס*
* ציון 85 ומעלה במבחן אמיר"ם
* עמידה בתנאי הקבלה בהתאם לדרישות המחלקה

*ציון המכינה תקף בקבלה לאוניברסיטת בר-אילן בלבד [לא ניתן לשקלול בתעודת הבגרות ובהערכת סיכויי קבלה]. 
 
עלות המכינה: 2,850 ₪
ניתן להירשם לקורס הכנה למבחן אמיר"ם בלבד בעלות של 2,000 ₪.


פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים.
 

הליך רישום:

יש לשלוח טופס הרשמה מלא
צילום של תעודת בגרות
ציון פסיכומטרי במידה יש
למייל : Keren.Amran@biu.ac.il או לפקס: 03-7384117.