טפסים

להלן רשימת טפסים שישמשו אתכם בפנייתכם למכינה הקדם אקדמית.

את הטפסים יש להגיש/לפקסס למכינה הקד"א.

רשימת טפסים:

טופס פנייה

טופס היעדרות משיעורים

טופס בקשה לרישום חוזר בקורס

טופס בקשה לשיפור ציון בבחינה