לקויות למידה

התאמות בדרכי היבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה אינטרניים ואקסטרניים.

המכינה הקד"א פועלת ע"פ הנחיות משרד החינוך בנוגע להתאמות בבחינות הבגרות במועד קיץ, ע"פ הפירוט להלן:

  1. תלמידים אינטרניים:
  • תלמידים בעלי איבחון מתקופת לימודים בתיכון.

תלמידים שקיבלו התאמות בבחינות הבגרות בבה"ס - יש להעביר אל המכינה עותק של האיבחון/ איבחונים ואישור משרד החינוך ובו פירוט של ההתאמות שאושרו לבחינות בתקופת הלימודים בתיכון.

במבחני סמסטר א':

לפנים משורת הדין יאושרו ההתאמות ע"פ האישור שיועבר מבה"ס.

אישורי ההתאמות יהיו זמניים עד לקבלת אישור חידוש ההתאמות מהגורם המוסמך במשרד החינוך והם יהיו תקפים למבחני סמס' א' בלבד.

בתקופת הרישום לבחינות הבגרות בבה"ס, חובה להעביר העתק של האיבחון אל בית הספר בו התלמיד נבחן ובאמצעותם להגיש בקשה לחידוש ההתאמות ע"י משרד החינוך, למועד בחינות הבגרות בקיץ.

יש להדגיש כי הטיפול בחידוש ההתאמות מול בה"ס הינו באחריותו האישית של התלמיד.

לאחר שיקבל אישור להתאמות מבה"ס, יש למסור העתק האישור אל המכינה, על מנת שנוכל ליישם אותן במסגרת בחינות הסמסטר ובחינות המתכונת הנערכות במכינה.

במבחני סמסטר ב'

יאושרו התאמות ע"פ אישור משרד החינוך - לא יאושרו התאמות ללא הצגת המסמכים.

  • תלמידים שאובחנו לאחר לימודיהם התיכוניים ובמהלך לימודיהם במכינה.

על התלמידים להעביר עותק של האיבחון אל המכינה.

במבחני סמסטר א'

במידה והומלץ על תוספת זמן - תאפשר התאמה זו לכל המבחנים.

לגבי יתר ההתאמות - יידון לגופו של עניין.

אישור ההתאמות יהיו תקפים למבחני סמסטר א' בלבד.

בתקופת הרישום לבחינות הבגרות בבה"ס, חובה להעביר העתק של האיבחון אל בה"ס בו התלמיד נבחן ובאמצעותו להגיש בקשה לדיון במתן ההתאמות ע"י משרד החינוך, למועד בחינות הבגרות של הקיץ.

יש להדגיש כי הטיפול באישור ההתאמות מול בה"ס הינו באחריותו האישית של התלמיד.

לאחר שיתקבל אישור ההתאמות בבה"ס, יש למסור העתק האישור אל המכינה, על מנת שנוכל ליישם אותן במסגרת בחינות הסמסטר ובחינות המתכונת הנערכות במכינה.

במבחני סמסטר ב'

יאושרו התאמות ע"פ אישור משרד החינוך - לא יאושרו התאמות, ללא הצגת מסמכים.

 נבחנים בגיל 25 ומעלה

האיבחון מהתיכון, והאישור על התאמת דרכי היבחנות תקפים עד שהנבחן יגיע לגיל 25.

נבחנים בני 25 ומעלה חייבים להעביר איבחון חדש ומעודכן

והנוהל הוא בהתאם לתלמידים חדשים שאובחנו לאחר לימודיהם התיכוניים ובמהלך לימודיהם במכינה.

 

ההתתאמות במבחני הסמסטר יאושרו בהתאם להחלטת משרד החינוך, לגבי ההתאמות לא יאושרו התאמות ללא הצגת מסמכים.

 

 2. תלמידים אקסטרניים

  • נבחנים אשר אובחנו וקיבלו התאמות במהלך לימודיהם בבה"ס ועברו למערכת הבחינות האקסטרנית - יפנו לבה"ס שבו למדו לקבלת אישור על ההתאמות.

          את האישור יש להעביר לאישור השלוחה המטפלת בנבחנים האקסטרניים בעת פתיחת תיק הנבחן.

  •  נבחנים שאובחנו לאחר לימודיהם התיכוניים ובמהלך לימודיהם במכינה, האיבחון יוגש באמצעות השלוחה האקסטרנית או ועדת החריגים.