פטורים

פטור באנגלית

במסגרת לימודי אנגלית 4/5 יח"ל במכינה תהיה זכאות לגשת, ע"פ קריטריוני המכינה, למבחן המקנה פטור מלימודי אנגלית באוניברסיטה, המהווה דרישת חובה לתואר אקדמי.

 

פטור בכתיבה מדעית

ציון 66 בקורס זה יקנה פטור מקורס הבעה עברית המהווה קריטריון בקבלה לאוניברסיטת בר-אילן והמכללות האזוריות שבפיקוחה האקדמי.