מר טביב אליהו

מר
רכז המכינה
טביב אליהו
טלפון: 
דוא"ל: