מכינה במתמטיקה ופיזיקה

הננו שמחים להודיע על פתיחת המכינות במתמטיקה 4/5 יח"ל ובפיזיקה 5 יח"ל באוניברסיטת בר-אילן.

מטרת המכינות: המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן כבר בשנה העוקבת, ושיפור הציונים במקצועות מתמטיקה 4/5 יח"ל ו/או פיסיקה 5 יח"ל, ייעלו את סיכויי קבלתם לתואר המבוקש.בסיום הלימודים יתקיימו מבחנים במקצועות הנלמדים במכינה. ציוני המכינה יהיו קבילים כחלופה לציוני הבגרות (לזכאי תעודת בגרות בלבד) באוניברסיטת בר-אילן. מסיימי המכינה יוכלו להשתלב כבר בשנה"ל הקרובה תשע"ח, בלימודים לתואר ראשון בהתאם לדרישות המחלקות השונות. 

תנאי קבלה למכינה במתמטיקה:

 1. ציון פסיכומטרי רב תחומי של 500 ומעלה.
 2. זכאות לתעודת בגרות.
 3. למכינה במתמטיקה 5 יח"ל –  מינימום 115 בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. בגרות במתמטיקה 5 יח"ל  בציון עובר או ציון 70 ומעלה במתמטיקה 4 יח"ל .
  למכינה במתמטיקה 4 יח"ל –  מינימום 100 בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון עובר או ציון 85 ומעלה במתמטיקה 3 יח"ל.

מועמדים שאינם עומדים בתנאים שמצוינים בסעיף 3 -  חייבים לעבור בהצלחה מבחן מיון לצורך קבלה למכינה.
מועד מבחן המיון במתמטיקה – יום חמישי, 4.5.17 בשעה 9:00.

תנאי קבלה למכינה בפיסיקה:

 1. ציון פסיכומטרי רב תחומי של 500 ומעלה.
 2. זכאות לתעודת בגרות.
 3. רקע במתמטיקה 4/5 יח"ל.

מועדי המכינות:

המכינה במתמטיקה 4/5 יח"ל תתקיים בין התאריכים: 14.5.17 – 28.7.17

המכינה בפיסיקה 5  יח"ל –  תתקיים בין התאריכים: 30.7.17 – 26.9.17

רישום למכינות:

מצ"ב טופס מועמדות למכינה. לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:

 1. טופס מועמדות מלא (מצ"ב)
 2. צילום ת"ז
 3. צילום תעודת בגרות
 4. צילום ציון הפסיכומטרי

מועד הרישום למכינה במתמטיקה – עד לתאריך 7.5.17  /   מועד הרישום למכינה בפיסיקה – עד לתאריך 23.7.17

לתשומת לבך:  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. לא ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים. את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: 03-7369904, או במייל: mechina.kda@biu.ac.il

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים דרך עמוד צור קשר או בטלפונים:

03-5354079, 03-5318406, 03-5317956

בברכת הצלחה!

צוות מכינה קדם אקדמית

אוניברסיטת בר-אילן