מכינה במתמטיקה ופיזיקה

הננו שמחים להודיע על פתיחת המכינות במתמטיקה 4/5 יח"ל ובפיזיקה 5 יח"ל באוניברסיטת בר-אילן.

מטרת המכינות:
המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן כבר בשנה העוקבת, ושיפור הציונים במקצועות מתמטיקה 4/5 יח"ל ו/או פיסיקה 5 יח"ל, ייעלו את סיכויי קבלתם לתואר המבוקש. 
בסיום הלימודים יתקיימו מבחנים במקצועות הנלמדים במכינה. ציוני המכינה יהיו קבילים כחלופה לציוני הבגרות (לזכאי תעודת בגרות בלבד) באוניברסיטת בר-אילן. מסיימי המכינה יוכלו להשתלב כבר בשנה"ל הקרובה תשע"ח, בלימודים לתואר ראשון בהתאם לדרישות המחלקות השונות. 

תנאי קבלה למכינה במתמטיקה:
1. ציון פסיכומטרי רב תחומי של 500 ומעלה.
2. זכאות לתעודת בגרות.
3. למכינה במתמטיקה 5 יח"ל –  מינימום 115 בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. בגרות במתמטיקה 5 יח"ל  בציון עובר או ציון 70 ומעלה במתמטיקה 4 יח"ל .
4.למכינה במתמטיקה 4 יח"ל –  מינימום 100 בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון עובר או ציון 85 ומעלה במתמטיקה 3 יח"ל.

מועמדים שאינם עומדים בתנאים שמצוינים בסעיף 3 -  חייבים לעבור בהצלחה מבחן מיון לצורך קבלה למכינה.
מועד מבחן המיון במתמטיקה – ט.נ.

תנאי קבלה למכינה בפיסיקה:
1. ציון פסיכומטרי רב תחומי של 500 ומעלה.
2. זכאות לתעודת בגרות.
3. רקע במתמטיקה 4/5 יח"ל.

מועדי המכינות:
המכינה במתמטיקה 5 יח"ל תתקיים בין התאריכים: 6.5.18 – 20.7.18 
המכינה במתמטיקה 4 יח"ל תתקיים בין התאריכים: 8.7.18 – 24.8.18 
המכינה בפיסיקה 5  יח"ל –  תתקיים בין התאריכים: 23.7.18 – 20.9.18 

*התאריכים עשויים להשתנות בהתאם לצרכי המכינה


מלגות שכר לימוד:
הפקולטה להנדסה תעניק מלגה לתלמידים אשר יסיימו מכינה מרוכזת של 5 יח"ל במתמטיקה ו/או פיזיקה בקיץ תשע"ח
, ואשר יתקבלו לפקולטה להנדסה בשנת הלימודים תשע"ט!
גובה מלגה עבור מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - 2,700 ש"ח
גובה מלגה עבור מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - 2,300 ש"ח
התנאים לקבלת מלגה
המלגה תינתן למי שיעמוד בכל התנאים הבאים גם יחד:
*סיום המכינה/מכינות בהצלחה בשנת תשע"ח.
*עמידה בכל תנאי הקבלה של הפקולטה להנדסה.
*המשך לימודים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשע"ט בלבד.
*המלגה תשולם במהלך שנה א' ללימודי התואר הראשון. 

 

רישום למכינות:
מצ"ב טופס מועמדות למכינה. לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:

  1. טופס מועמדות מלא (מצ"ב)
  2. צילום ת"ז
  3. צילום תעודת בגרות
  4. צילום ציון הפסיכומטרי

מועד הרישום למכינה במתמטיקה – עד לתאריך 1.5.18  /   מועד הרישום למכינה בפיסיקה – עד לתאריך ט.נ.

לתשומת לבך:  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. לא ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים. את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: 03-7369904, או במייל: mechina.kda@biu.ac.il

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים דרך עמוד צור קשר או בטלפונים:

03-5354079, 03-5318406, 03-5317956

בברכת הצלחה!

צוות מכינה קדם אקדמית

אוניברסיטת בר-אילן