גב' בן משה שרית

גב'
מנהלת המכינה
בן משה שרית
טלפון: 
פקס: 
מיקום: