לוח זמנים אקדמי

תשע"ח 
(2017 - 2018)
לוח זמנים אקדמי למכינה הבגרותית - שנה"ל תשע"ח - לא סופי.
לוח זמנים אקדמי למכינה היעודית - שנהל תשע"ח - לא סופי.
תשע"ז
(2016 - 2017)
לוח זמנים אקדמי למכינה הבגרותית - שנה"ל תשע"ז*
לוח זמנים אקדמי למכינה היעודית - שנהל תשע"ז

 

עבור המכינה הבגרותית יש לו"ז מפורט החל מחופשת הפסח לבחינות מתכונת ובחינות הבגרות, יש להתעדכן בלוח הבחינות באתר