לוח זמנים אקדמי

לוח זמנים אקדמי למכינה הבגרותית - שנה"ל תשע"ח - יפורסם בקרוב  (2017 - 2018).

לוח זמנים אקדמי למכינה היעודית - שנהל תשע"ח - יפורסם בקרוב (2017 - 2018).

לוח זמנים אקדמי למכינה הבגרותית - שנה"ל תשע"ז (2016 - 2017).

לוח זמנים אקדמי למכינה היעודית - שנהל תשע"ז  (2016 - 2017).