חישוב תעודת מכינה ייעודית - שנה"ל תשע"ז

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תשע"ח - יפורסם בקרוב

  • נוסחה לחישוב תעודת מכינה בר אילן
  • נוסחה לחישוב תעודת מכינה תל אביב
  • קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת תל אביב
  • קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת בר אילן

 

הסבר מלא לחישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר - שנה"ל תשע"ז

לחישוב תעודת מכינה ייעודית - שנה"ל תשע"ו