מר ינאי חן

מר
מרצה - כתיבה אקדמית/מדעית
ינאי חן
דוא"ל: