מלגות לבוגרי המכינה המרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל / פיזיקה 5 יח"ל

הרינו שמחים להודיעכם כי הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן מעניקה מלגה לתלמידים אשר יסיימו מכינה מרוכזת של 5 יח"ל במתמטיקה ו/או פיזיקה, ואשר יתקבלו לפקולטה להנדסה בבר-אילן בשנת הלימודים תשע"ט!

גובה המלגה

מלגה עבור מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל - 2,700 ש"ח. 

מלגה עבור מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל - 2,300 ש"ח. 

התנאים לקבלת מלגה

המלגה תינתן למי שיעמוד בכל התנאים הבאים גם יחד:

  1. סיום המכינה המרוכזת בהצלחה בשנת תשע"ח.
  2. עמידה בכל תנאי הקבלה של הפקולטה להנדסה.
  3. לימודים מן המניין בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשע"ט בלבד.
  4. המלגה תשולם במהלך שנה א' ללימודי התואר הראשון.

 

לנוחותכם, לינק לפרטי המידע למכינות המרוכזות http://mechina-kda.biu.ac.il/node/613.

לכל שאלה ניתן לפנות למשרדי המכינה בדוא"ל Mechina.kda@biu.ac.il או בטלפונים הבאים: 03-5354079  03-5317956