קדם מכינה הישגים להייטק

​הרשמה לקדם המכינה תתקיים עד ה 8.4.18

חובה להירשם באתר הישגים להייטק מצ"ב קישורhttps://www.tfaforms.com/411677

פתיחת המסלול מותנת במינימום מתקבלים


משך הקדם: 4 חודשים: 6.5.18 - 7.9.18

(הכנה לקראת תחילת הלימודים במכינה למדעים מדויקים והנדסה או מדעי הטבע שיחלו ב-14/10/18)

הלימודים מתקיימים 4-5 ימים בשבוע בשעות היום והערב, בהיקף של 32 שעות לימוד לא כולל תגבורים והשלמות. 

מטרת קדם המכינה:

לאפשר הזדמנות שווה לצעירים בעלי 12 שנות לימוד, שאינם עומדים בתנאי הקבלה למכינה להדסה ומדעים מדויקים. 

לפרטים נוספים יש לפנות לאתר הישגים להייטק (בקישור בתחילת העמוד)

תנאי קבלה: 

1. 12 שנות לימוד

2. מבחן התאמה ללימודי הנדסה ומדעים

3. עמידה בקריטריונים סוציו-אקונומים

4. מועמדים רלוונטים שאינם עומדים בתנאים שלעיל - קבלתם תישקל בוועדה אקדמית

תנאי מעבר מקדם מכינה ללימודיה מכינה למדעים מדויקים והנדסה:

המעבר ממסלול הקדם מכינה למסלול מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה הינו בתנאי עמידה בתנאי מעבר שיפורסמו בהמשך. 

לצורך התחלת הרישום יש להרשם באתר "הישגים להיטק" בתחילת העמוד.

לאחר קבלת המסמכים המבוקשים ניצור איתכם קשר להמשך תהליך ההרשמה.