מצגת מכנס הסטודנטים שהתקיים ב 7.3.18

מצורפת המצגת עם הסבר על הרישום לקראת שנת הלימודים תשע"ט

/files/mechina-kda/shared/mtsgt_lkns_tlmydym_-_smstr_b_tshkh.pptx