לוח בחינות

להלן לוח בחינות לשנה"ל תשע"ט:

סמסטר א' מועדי א' + מועדי ב' 

סמסטר ב' מועדי א + מועדי ב'

*לוחות הזמנים עשויים להשתנות - יש להתעדכן במערכת המידע האישי