לוח בחינות

להלן לוח בחינות לשנה"ל תשף:

סמסטר א' מועדי א' + מועדי ב'

סמסטר ב' מועדי א + מועדי ב'

*לוחות הזמנים עשויים להשתנות - יש להתעדכן במערכת המידע האישי