מכינות ייעודיות

מכינות קדם אקדמיות:

  1. מכינה למדעי החברה הרוח והיהדות אוקטובר - יולי 
  2. מכינה למדעי הטבע והחיים אוקטובר - יולי 
  3. מכינה להנדסה ומדעים מדויקים אוקטובר - יולי 
  4. קדם מכינה  מאי - ספטמבר 
  5. מכינה במתמטיקה מאי - יולי
  6. מכינה בפיזיקה יולי - ספטמבר
  7. מכינה באנגלית - יוני - ספטמבר
  8. קורס הכנה למבחן אמיר"ם - יולי - ספטמבר