כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר מסינגר רונן תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר בן ציון יוסי תשע"ט
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר גינסבר אפי תש"ף
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
משטר ופוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תש"ף
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר קוה דביר תשע"א
אידיאולוגיה פוליטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
אנגלית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ו
כתיבה מדעית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
מבוא לפסיכולוגיה- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר פסלר עליזה תשע"ו
פיתוח חשיבה תיאורטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר ביתן כהן רות תשע"ו
מבוא לסטטיסטיקה- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר שניצר שלומית תשע"ו
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ז
כתיבה מדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ז