כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"ב
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"ב
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה גב' מורחיים עילית תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר אגו משה תשפ"א
פיזיקה קדם מכינה ד"ר לבנת לנדאו תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכיחנת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר פינקלברג (בקשי) אהובה תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר אסרף רואי תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' גוטמן אהובה תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר גינסבר אפי תש"ף