כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה גב' מורחיים עילית תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר אגו משה תשפ"א
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר מסינגר רונן תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר בן ציון יוסי תשע"ט
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר גינסבר אפי תש"ף
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
משטר ופוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תש"ף
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר קוה דביר תשע"א
אידיאולוגיה פוליטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו