כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"א
אידיאולוגיה פוליטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
אנגלית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ו
כתיבה מדעית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
מבוא לפסיכולוגיה- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
פיתוח חשיבה תיאורטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
מבוא לסטטיסטיקה- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ז
כתיבה מדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ז
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ז
מבוא ליסודות המשטר בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ז
מתודולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ז
משטר ופוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח גב' לורן דגן-עמוס תשע"ז
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ח
מתודולגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ח
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3
תשע"ח
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ח
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ח
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ח
משטר ופוליטיקה בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ח
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ח
מתמטיקה למדעי הטבע והחיים (4 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4
תשע"ח
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר אפי גינסבר תשע"ט
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ט
משטר ופוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ט