כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית תוכנית 30+ תשפ"ג
אשנב לסטטיסטיקה תוכנית 30+ מר שלמה פולג תשפ"ג
הבעה עברית תוכנית 30+ ד"ר רות ביתן-כהן תשפ"ג
מבוא למדע וטכנולוגיה תוכנית 30+ ד"ר אלעד ליסון תשפ"ג
אנגלית תוכנית 30+ גב' זלטה רוזן תשפ"ג
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית תוכנית 30+ ד"ר ראובן חיראק תשפ"ב
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"ג
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"ג
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"ב
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"ב
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
אנגלית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"ג
מתמטיקה למדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"ג
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה ד"ר רות ביתן-כהן תשפ"ג
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה ד"ר רעות תימור תשפ"ג
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"ג
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר שלמה פולג תשפ"ג
פיזיקה קדם מכינה תשפ"ב
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף