כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
פיזיקה 5 יח"ל בגרותי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות ד"ר מדר-וילצ'יק נילי תשע"ו
לשון הבנה והבעה מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 תשע"ד
ספרות דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 ד"ר ביתן כהן רות תשע"ד
ספרות כללי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 ד"ר ביתן כהן רות תשע"ד
תע"י דתי יחידה י' מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"ד
תע"י דתי יחידה ו' מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"ד
פיסיקה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 ד"ר מדר-וילצ'יק נילי תשע"ד
גיואוגרפיה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 גב' גל סוזן תשע"ד
תנ"ך דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"ד
תנ"ך דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"ד
מתמטיקה 3 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 מר אהרון אלעד תשע"ד
מתמטיקה 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 תשע"ד
מתמטיקה 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 מר בן חיים משה תשע"ד
מתמטיקה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 מר בן חיים משה תשע"ד
אזרחות מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 2 תשע"ד
היסטוריה חלק א' כללי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"ד
היסטוריה חלק ב' כללי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 1 תשע"ד
היסטוריה דתי + כללי 3 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"ד
כתיבה מדעית מכינה לשיפור והשלמת בגרויות ד"ר ביתן כהן רות תשע"ג
תנ"ך דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"ג
תנ"ך דתי מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 3 תשע"ג
גיאוגרפיה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 תשע"ב
גיאוגרפיה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 גב' גל סוזן תשע"ב
פיסיקה 5 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 5 ד"ר מדר-וילצ'יק נילי תשע"ב
אנגלית 4 יח"ל מכינה לשיפור והשלמת בגרויות 4 תשע"ב