כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר אגו משה תשפ"א
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה גב' מורחיים עילית תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר בן ציון יוסי תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר מסינגר רונן תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ט
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"א
פיתוח חשיבה תיאורטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח ד"ר ביתן כהן רות תשע"ו
מתמטיקה למדעי הטבע והחיים (4 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4
תשע"ח
מתמטיקה למדעי הטבע והחיים (4 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח, מכינה ייעודית למדעי הטבע והחיים 4 תשע"ט
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תשע"ח
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תש"ף
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3 תשע"ט