כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתקדמים מכינה לערבית תשפ"ב
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"א
מכינה בערבית - מתחילים מכינה לערבית תשפ"ב
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
פיזיקה קדם מכינה ד"ר לבנת לנדאו תשפ"ב
מתמטיקה קדם מכינה קדם מכינה תש"ף
מתמטיקה מדעים מדוייקים - קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר אגו משה תשפ"א
כתיבה אקדמית - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"א
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
אסטרטגיות ומיומנויות למידה קדם מכינה גב' מורחיים עילית תשפ"א
אנגלית קדם מכינה קדם מכינה
תשפ"א
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית תש"ף
מכיחנת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר פינקלברג (בקשי) אהובה תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר אסרף רואי תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' גוטמן אהובה תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר רוס גיא משה תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ט