כל הסילבוסים

שם הקורססמל מיון מסלול יח"ל מרצה שנה
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה
תש"ף
פיזיקה - קדם מכינה קדם מכינה ד"ר רעות תימור תשפ"ג
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית
תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ג
היסטוריה - מורחב (השלמה ל- 5 יח"ל) מכינה מרוכזת מר אפי גינסבר תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' אהובה גוטמן תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר רואי אסרף תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"ג
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ג
אידיאולוגיה פוליטית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשע"ו
אנגלית- מדעי החברה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תשע"ו
יסודות המשטר בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 2 תשפ"ד
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר אפי גינסבר תשע"ט
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר אפי גינסבר תש"ף
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"א
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח תשפ"ב