כל הסילבוסים

שם הקורס מסלול יח"ל מרצה שנהסמל מיון
אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה קדם מכינה תשפ"ג
מתמטיקה למדעי החברה - קדם מכינה קדם מכינה מר שלמה פולג תשפ"ג
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית
תש"ף
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית 4 ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ב
מכינת מעבר באנגלית מכינת מעבר באנגלית ד"ר אהובה פינקלברג (בקשי) תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5
תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה - 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תש"ף
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשע"ט
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"א
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 מר רואי אסרף תשפ"א
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ב
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 גב' אהובה גוטמן תשפ"ב
היסטוריה - מורחב (השלמה ל- 5 יח"ל) מכינה מרוכזת מר אפי גינסבר תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 תשפ"ג
מכינה מרוכזת במתמטיקה 4 יח"ל מכינה מרוכזת 4 ד"ר גיא משה רוס תשפ"ג
מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל מכינה מרוכזת 5 ד"ר יוסי בן ציון תשפ"ג
יסודות המשטר בישראל - מבוא מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח מר אפי גינסבר תש"ף
מבוא לסטטיסטיקה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
מבוא לפסיכולוגיה מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
מיומנויות הכתיבה המדעית מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
שיטות מחקר מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
משטר ופוליטיקה בישראל מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח
תש"ף
מתמטיקה למדעי החברה (3 יח"ל) מכינה ייעודית למדעי החברה היהדות והרוח 3
תש"ף