טפסים

להלן רשימת טפסים שישמשו אתכם בפנייתכם למכינה הקדם אקדמית:

רשימת טפסים למועמד:

טופס הרשמה מקוון - מכינה ייעודית - תשפ"ד

טופס הרשמה מקוון - קדם מכינה - תשפ"ג

טופס בקשה למלגה - קדם מכינה

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית

טופס השלמת נתונים - קדם מכינה

טופס השלמת נתונים - מכינה מגזר חרדי גברים

טופס בקשה למלגה למכינה הייעודית

טופס ויתור מלגה - למכינה הייעודית

טופס ניהול חשבון בנק

רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה

רשימת מסמכים נלווים - קדם מכינה ומכינה מגזר חרדי גברים

טופס מועמדות למכינות המרוכזות במתמטיקה ופיזיקה

טופס רישום למכינת מעבר באנגלית

טופס רישום לתוכנית 30+

כתב הסכמה

 

רשימת טפסים לתלמיד:

טופס פנייה

טופס היעדרות משיעורים

טופס בקשה לרישום חוזר בקורס

טופס בקשה לשיפור ציון בבחינה

 

נוהלי נוכחות במכינה

נוהל התאמות בבחינה מקוונת

 

לוחות זמנים

לוח זמנים - מכינה בערבית מתקדמים - תש"ף

מערכת שעות - קדם מדויקים 1 - תשפ"ג

מערכת שעות - קדם מדויקים 2 - תשפ"ג

מערכת שעות - קדם חברה - תשפ"ג

לוח בחינות - קדם מכינה תשפ"ג

 

הנחיות לסטודנט

מדריך לסטודנט - הנחיות כניסה למערכת המודל

מדריך לסטודנט - כניסה למפגש זום

נוהלי בחינות לסטודנט - תשפ"ב