טפסים ותקנונים

להלן רשימת טפסים שישמשו אתכם בפנייתכם למכינה הקדם אקדמית:

רשימת טפסים למועמד:

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית תש"פ

טופס השלמת נתונים - קדם מכינה תשע"ט

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים תש"פ

טופס בקשה למלגה למכינה הייעודית

טופס ויתור מלגה - למכינה הייעודית

רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית

רשימת מסמכים נלווים - למכינה ייעודית מגזר חרדי גברים 

רשימת מסמכים נלווים - לקדם מכינה

טופס מועמדות למכינות המרוכזות במתמטיקה ופיזיקה

טופס רישום למכינת מעבר באנגלית

טופס רישום לתוכנית 30+

כתב הסכמה

 

רשימת טפסים לתלמיד:

טופס פנייה

טופס היעדרות משיעורים

טופס בקשה לרישום חוזר בקורס

טופס בקשה לשיפור ציון בבחינה

 

תקנון לימודים ותקנון שכר לימוד:

תקנון לימודים - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון לימודים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים תש"פ

תקנון לימודים - קדם מכינה תשע"ט

תקנון לימודים - מכינות קיץ תשע"ט

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים תש"פ

תקנון שכ"ל - מכינה ייעודית מגזר חרדים גברים תש"פ

תקנון שכ"ל - קדם מכינה תשע"ט

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 4 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת מתמטיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינה מרוכזת פיזיקה 5 יח"ל

תקנון שכ"ל - מכינת מעבר באנגלית

תקנון שכ"ל - קורס הכנה למבחן אמיר"ם

 

נוהלי נוכחות במכינה