טפסים

להלן רשימת טפסים שישמשו אתכם בפנייתכם למכינה הקדם אקדמית:

רשימת טפסים למועמד:

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית תשפ"א

טופס השלמת נתונים - קדם מכינה תש"פ

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים 

טופס השלמת נתונים - קדם מכינה מגזר חרדי גברים

טופס השלמת נתונים - מכינה ייעודית מגזר חרדי גברים

טופס בקשה למלגה למכינה הייעודית

טופס ויתור מלגה - למכינה הייעודית

טופס ניהול חשבון בנק

רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה

רשימת מסמכים נלווים - קדם מכינה מגזר חרדי גברים

רשימת מסמכים נלווים - למכינה ייעודית מגזר חרדי גברים 

טופס מועמדות למכינות המרוכזות במתמטיקה ופיזיקה

טופס רישום למכינת מעבר באנגלית

טופס רישום לתוכנית 30+

כתב הסכמה

 

רשימת טפסים לתלמיד:

טופס פנייה

טופס היעדרות משיעורים

טופס בקשה לרישום חוזר בקורס

טופס בקשה לשיפור ציון בבחינה

 

נוהלי נוכחות במכינה

 

לוחות זמנים

לוח זמנים - מכינה בערבית מתקדמים - תש"ף