החלה ההרשמה למכינות הייעודיות תשפ"ד (אוקטובר 2023) ולמכינות המרוכזות תשפ"ג (קיץ 2023)