בהצלחה בבחינות

צוות המכינה מאחל לכם הצלחה בבחינות סמסטר א'!