אסטרטגיות ומיומנויות למידה - קדם מכינה

שנה: 
מרצה: 
מרצה: 
מרצה: 
מרצה: 

סילבוס אסטרטגיות ומיומנויות למידה - מסלול קדם מכינה (חברה ורוח)