הנחיות התו הירוק בכניסה לקמפוס ובשטחו

בהמשך להוראות משרד הבריאות, החליטה הנהלת האוניברסיטה לעדכן את מדיניות התו הירוק.

הכניסה לקמפוס תתאפשר ללא הצגת תו ירוק, אולם, יש לגלות אחריות ולנהוג על פי הנחיות הבידוד/הבדיקות שקבעה הממשלה.

עטית מסכות במבני הקמפוס ממשיכה לחול כחובה.

על המרצים/ות והסטודנטים/ות להקפיד על חבישת המסיכה בעיקר במהלך הלימודים הפרונטליים.