פיזיקה - קדם מכינה

שנה: 
מרצה: 

סילבוס פיזיקה - מסלול קדם מכינה (מדקים מדויקים)