הרשמה לקדם מכינה

ההרשמה לקדם מכינה תשפ"א תיפתח בתאריך 11/02/21!