מכינה מרוכזת בפיזיקה 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

סילבוס הקורס בפיסיקה – מכינת קיץ תשפ"א

מס' הקורס – 96-900-12

מרצה הקורס – ד"ר יוסי בן ציון

 

מכניקה

יחידות

וקטורים (הצגה גרפית, רכיבים, חישוב שקול)

תנועה בקו ישר בתאוצה קבועה (כולל נפילה חופשית)

תנועה במישור

מהירות יחסית

חוקי ניוטון והשימוש בהם (כולל סוגי כוחות, מסה ומשקל, מרכז כובד)

תנועה מעגלית

עבודה ואנרגיה (אנרגיה קינטית, אנרגיות פוטנציאליות כובדית ואלסטית, שימור אנרגיה, הספק)

תנע (שימור תנע קווי ווקטורי, מרכז מסה)

תנועה הרמונית פשוטה (כוח מחזיר, אנרגיה מכנית)

כבידה (כולל תנועת לוויינים)

 

אלקטרומגנטיות

כח חשמלי (חוק קולון)

שדה חשמלי (מטענים נקודתיים, חוק גאוס)

פוטנציאל חשמלי

קבלי לוחות (קיבול, חיבור בטור ובמקביל, טעינה ופריקה)

מעגלי זרם (חוק אוהם, חיבור בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף)

כח על חלקיק טעון בשדה מגנטי (כולל כוח על מוליך נושא זרם)

מקורות שדה מגנטי (ע"י זרם חשמלי, כולל כוחות בין מוליכים מקבילים נושאי זרם, חוק אמפר)

כא"מ מושרה (כולל שטף מגנטי)

 

קרינה וחומר
האור, טיבו והתפשטותו (כולל מהירות האור)

החזרה, מראות מישוריות

שבירה (חוק סנל, מנסרה, נפיצה)

עדשות דקות (מרכזות ומפזרות, מכשירים אופטיים)

הגדרת גלים (אורך גל, משרעת, זמן מחזור, תדירות)

התאבכות (בונה והורסת, בשני סדקים)

עקיפה (סדק יחיד, סריג עקיפה)

האפקט הפוטואלקטרי

מודל בוהר לאטום מימן (כולל רמות אנרגיה, ספקטרום בדיד)

מבוא לפיזיקה של המאה ה20: גלי דה-ברולי, אפקט קומפטון, עקרון פאולי, נוסחת אנרגיה יחסותית

רדיואקטיביות ופיזיקה גרעינית (סוגי הקרינה הרדיואקטיבית, זמן מחצית-חיים, איזוטופים, ביקוע)

 

מעבדה בפיזיקה

 

במעבדה קיימים 5 ניסויים מתחומי ידע שונים בפיזיקה: מכניקה, אופטיקה, חשמל ומגנטיות.

  1. חוק סנל
  2. חוק שני של ניוטון
  3. תנועה הרמונית פשוטה
  4. כא"מ ומתח הדקים
  5. גלוונומטר טנגנטי

 

הבחינה המסכמת כוללת עבודה מעשית וניתוח תיאורטי של התוצאות, כולל חישובי שגיאות ישירים ועקיפים.

 

 

מרכיבי הציון הסופי בקורס:

בחינה במכניקה – 32%

בחינה בחשמל – 30%

בחינה באופטיקה – 20%

מעבדות – 18%