מידע אישי לסטודנט

להלן קישור למידע אישי לסטודנט של אתר אוניברסיטת בר-אילן.

בקישור זה תוכלו למצוא מידע אודות ציונים, קורסים וציונים, מצב חשבון שכ"ל, אישור לימודים, ושיפור ציון.