דחיית מועד פתיחת שנה"ל במכינה הייעודית תשפ"ד

בהתאם להחלטה של ראשי האוניברסיטאות, אנו מעדכנים על דחייה נוספת של פתיחת שנת הלימודים במכינה נוכח מצב המלחמה והאחוז הגבוה של המגויסים למילואים בקרב הסטודנטים.
הלימודים ייפתחו עם תחילת תהליך שחרור של המגויסים למילואים, אך לא לפני ה- 24.12.2023.
לפני פתיחת הסמסטר, תינתן הודעה מקדימה של שבועיים שיוקדשו לחזרה לשגרה ולמסלול האקדמי, ובסיומם יחלו הלימודים.
המשמעות של החלטה זו היא שינוי בלוח הזמנים של המכינה – חופשת הסמסטר תצטמצם, והלימודים במכינה, כמו בכל המערכת האקדמית, צפויים להימשך לתוך חודשים יולי-אוגוסט 2024.

כנס פתיחת שנת הלימודים במכינה – יידחה למועד מאוחר יותר. תינתן הודעה מראש על מועד קיומו.

מבחני קבלה למכינה – מועדי מבחן התאמה במתמטיקה ומבחן מימ"ד יתפרסמו בהמשך ותישלח הודעה לכל התלמידים הרלוונטיים.

קו חם עבור הסטודנטים - אוניברסיטת בר-אילן הקימה קו חם עבור כל הסטודנטים ואנשי הסגל, המאפשר תמיכה רגשית בכל שעה ביום על ידי אנשי מקצוע מיומנים מטעם המחלקות לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. מספר הטלפון לקבלת תמיכה: 03-5318811

 

בתפילה לימים שקטים ובשורות טובות.

צוות המכינה הקדם אקדמית