תנ"ך דתי 3 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תנ"ך דתי  3 יח"ל         שנה"ל תשע"א

המרצה:  גב' אסתר וסרלאוף

                  

פירוט החומר לבחינת הבגרות

*          ספר בראשית:                        כולו. דיון אינטנסיבי יתנהל בפרקים: א' - ד', ט' י"א, י"ב, י"ג

                                                י"ד, ט"ו, י"ז, י"ח, כ"ב,  ל"ב, ל"ז, מ"ב - מ"ו, מ"ח - מ"ט.

*          ספר ויקרא:                פרק י"ט.

*          ספר דברים:               פרקים ה' - ו', י"ב - כ"א, כ"ו.

*          נביאים ראשונים:     בקיאות ביהושוע, שופטים, שמואל א'.      

                                                5 נושאים עפ"י חוברת עזר.

*          נביאים אחרונים:

*          ישעיהו:                      א', ב', ה',  ו', ז', ח', (1 - 4), י', י"א, ל"ה, נ"ח.

                                                סדר הלימוד:             א', ה' - פורענות ותוכחה.

                                                                                    ו' - ההקדשה

                                                                                    ז', ח' (1 - 4) י' - נבואות על רקע פוליטי

                                                                                    ב', י"א - אחראית הימים

                                                                                    ל"ה - נחמה

                                                                                    נ"ח - תוכחה

*          כתובים

*          קהלת                          פרקים א', ב', י"א, י"ב

*          תהילים                       פרקים: א', ח', ט"ו, י"ט, כ"ג, כ"ז, פ"ג, קכ"ב

*          שלושה מאמרים        עפ"י חוברת מאמרים