תע"י דתי יחידה י'

יחידת לימוד: 
שנה: 

   

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס תע"י   י'   1 יח"ל         שנה"ל תשע"א

    המרצה:     גב' בתיה שמעי

חלק 1 : נושאים נבחרים בתולדות ישראל והעמים בדורות האחרונים,  תר"כ-תרע"ח, 1918-1860

 

מבוא כללי: תמונת מצב של העולם היהודי במאה ה- 19, ריכוז היהודים, השפעות המודרנה על אופי החיים היהודיים.

פרק א': הישוב היהודי בארץ ישראל ("הישוב הישן") - אורח חיים ותמורות

 • 1. הכמיהה לציון: ביטויי הכמיהה, העליות לארץ במאה ה- 19 ומניעיהן.
 • 2. הרכב הישוב לגווניו, המעמד המשפטי, ארגון קהילות האשכנזים (כוללים) והספרדים , "החכם באשי", הקיום הכלכלי, החלוקה ומשמעותה, פעילות השד"רים.
 • 3. תמורות במחצית השניה של המאה ה- 19 בתחום החינוך (בי"ס למל מקווה ישראל) ובתעסוקה, ביוזמה עצמית וביוזמת נדבנים (מונטיפיורי ורוטשילד).
 • 4. בתחום ההתיישבות: "היציאה מן החומות", הרחבת הישוב היהודי בערי הקודש ובערי החוף, נסיונות בהתיישבות חקלאית (מוצא, פתח תקווה וגיא אוני).

 

פרק ב': מעמד היהודים  במדינות השונות במחצית השניה של המאה ה- 19

 • 1. השתלבות היהודים בארצות האמנציפציה במערב אירופה, התגובות השונות לאמנציפציה, אורותודוכסיה, ניאו-אורתודוכסיה, הרפורמים. המרת דת והתבוללות.
 • 2. הגורמים והמאפיינים של האנטישמיות המודרנית, (בהשוואה לשנאת ישראל בעבר), תורת הגזע, דרויניזים חברתי.
  ביטוייה של האנטישמיות: במערב אירופה ובמרכזה.
  הגורמים לאנטישמיות ברוסיה, פרעות "הסופות הנגב", פרעות קישינב, עלילת הדם של ביליס, הפרוטוקולים של זקני ציון.
  ההשוואה בין האנטישמיות במערב אירופה ובמרכזה לבין האנטישמיות ברוסיה.
 • 3. היחס ליהודים בארצות האיסלם השונות, לפני מעורבות המעצמות מעמדם המשפטי הכלכלי והחברתי, ארגון הקהילות, החינוך. התמורות שחלו אחרי מעורבות המעצמות (באימפריה עותומאנית, בתימן, באירן ועירק, בארצות צפון אפריקה - לבחור 2 מדינות).
  ביטוי אנטישמיות: עלילת הדם בדמשק - סוריה, ביטוי אנטישמיות בארצות הקולוניאליות (אלג'יריה).
 • 4. ההגירה הגדולה: גורמיה, אופייה וכיווניה.
 • 5. הקליטה של המהגרים היהודים בארצות הברית: קשיים כלכליים וחברתיים, ארגונים מסייעים: (הג'וינט הייאס, לנדסמאנשפטים ובני ברית).

פרק ג': עלית הלאומיות בעמים ובישראל

 • 1. שורשי הלאומיות באירופה וביטוייה בארצות הבלקן, באיטליה ובגרמניה- לבחור שתי מדינות.
 • 2. קרל מרכס והסוציאליזם: מלחמת המעמדות, אחדות פועלי העולם (אינטרנציונאל).
 • 3. רעיונותיהם ותכניותיהם של הרב קלישר והרב אלקלעי ומשה הס, על רקע תקופתם, מבשרי הציונות.
 • 4. תנועת חיבת ציון: התהוות התנועה התפתחותה, קשייה והישגיה.
 • 5. מנהיגי תנועת חיבת ציון: פינסקר, החוברת "אוטואמנציפציה", לילינבלום, הרב מוהליבר, הנצי"ב.
 • 6. העליה הראשונה (תרמ"ב- תרס"ג, 1904-1881) מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, עליית "אעלה בתמ"ר", המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האפוטרופסות, עימותים בין "ישוב הישן" לבין "הישוב החדש", פולמוס השמיטה ופולמוס גדרה כמשקפים מאבק על אופי החיים

      המתהווים בארץ.

      העליה הראשונה, האם ראשונה?

 • 7. הרצל - רעיונותיו: במדינת היהודים, אלטנוילנד.
  פעולותיו: כינוס הקונגרס הציוני, הקמת התנועה הציונית.
  פעילותו המדינית להשגת הצירטר.
  הישגים: תוכנית באזל, אוצר התיישבות היהודים, קרן קיימת לישראל.
  פולמוס אוגנדה.
 • 8. זרמים בתנועה הציונית: ציונות מדינית, ציונות מעשית, ציונות סינטתית, ציונות סוציאליסטית, ציונות רוחנית.

      ציונות דתית: הרקע להקמת תנועת המזרח"י: "הקול הקורא", הרב ריינס

      מנהיג המזרחי וגישתו לציונות, עמדת המזרחי בפולמוס אוגנדה.

 • 9. המתנגדים לתנועה הציונית: הטריטוריליסטים, החרדים, הבונדיסטים, האוטונומיסטים, הרפורמים.
 • 10. התפשטות הרעיון הציוני בארצות האסלאם ובתפוצה הספרדית, (ארצות הבלקן), עד הצהרת בלפור: קשיים ודרכים. פעולתו הציונית של מרקו ברוך.
 • 11. העלייה השניה (תרס"ד -תרע"ד, 1914 - 1904) - מניעי העלייה, מאפייני העולים והשקפותיהם, עליית התימנים (יבנאלי), דת העבודה (א.ד. גורדון), הקשיים בארץ, דרכי התמודדות, כיבוש העבודה, כיבוש השמירה, החייאת השפה העברית (ריב הלשונות), הקמת הקבוצה, ייסוד "אחוזת בית" (תל אביב), הרב יצחק הכהן קוק - רבם של יפו והמושבות-ומסע הרבנים.
   

פרק ד': מלחמת העולם הראשונה והישוב היהודי בארץ ישראל (תרע"ד- תרע"ח, 1918-1914)

 • 1. הגורמים למלחמת העולם הראשונה: גורמי רקע וגורמים ישירים. (האימפריאליזם המודרני, חוזים ובריתות, מדינות המרכז ומדינות ההסכמה, מירוץ החימוש).
 • 2. שלבים עיקריים במהלך המלחמה.
 • 3. מעורבות ארה"ב במלחמה, 14 הנקודות של הנשיא ווילסון.
 • 4. יציאת רוסיה מהמלחמה, הסכם ברסט - ליטובסק המהפכה הבולשביקית.
 • 5. המדיניות הבריטית במזרח התיכון בזמן המלחמה (מכתבי מק הון, הסכם סייקס פיקו, הצהרת בלפור).
 • 6. קשיים כלכליים מדיניים וביטחוניים בא"י בתקופת המלחמה, התמודדות הישוב היהודי.
 • 7. התלבטות הישוב והתנועה הציונית בשאלת הנאמנות בתקופת המלחמה, התעתמנות, גיוס לצבא הטורכי, הקמת הגדודים העבריים, הקמת ניל"י.
 • 8. הצהרת בלפור, תוכנה ומשמעותה לציבורים שונים (בריטים, ציונים, מתנגדי הציונות, הערבים).
 • 9. תוצאות המלחמה : חוזה ורסאי, הקמת חבר הלאומים, מפת אירופה אחרי המלחמה, המשטרים במדינות החדשות, הקמת חבר הלאומים.

 

הפרקים האינטנסיבים הם: פרק ב', ג'.

הפרקים האכסטניסיבים הם: פרק א', ד'.

המושגים, האישים או האירועים לפרק א': חכם באשי, חלוקה, קפיטולציות, משה מונטיפיורי, היציאה מן החומות, פתח תקווה,

המושגים, האישים או האירועים לפרק ד': אימפריליזם, מרוץ החימוש,  ארבע עשרה הנקודות של וילסון, חוזה ורסאי, הסכם סייקס - פיקו, נילי, הגדודים העבריים, הצהרת בלפור, הועד להקלת המשבר.