לשון הבנה והבעה

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס לשון  2 יח"ל         שנה"ל תשע"א

   המרצה:   גב' יפה זינגר

קורס לשון לבגרות (שאלון א ושאלון ב)

 

חומר עזר

הספרים: ''מגלים לשון'' שאלון א חלק א / יפה זינגר

            ''מגלים לשון'' שאלון א חלק ב / יפה זינגר

           ''מגלים לשון'' שאלון ב / יפה זינגר

מטרות הקורס

-  הקניית כלים להבנת טקסטים שונים (מילוליים ולא מילוליים) בצורה מעמיקה

- כתיבה נכונה ותקינה של מאמרים

- סיכום טקסטים מסוגים שונים והמרה בין סוגה לסוגה

- הכרת מערכת הצורות ושליטה בה: ניתוח פעלים ושמות עצם

- ניתוח משפטים ושחבורם

- תקינות לשונית

- הדגשת השפה כמכלול - שילוב בין הנושאים השונים: הבנה, הבעה, תורת הצורות, תקינות לשונית, תחביר וצורות

מבנה הקורס

30% מהשיעורים יעסקו בהבנה ובהבעה

70% מהשיעורים יעסקו בענפי הלשון (תורת הצורות, תקינות, תחביר ושחבור) ובשילוב בין הלשון להבנה והבעה