אנגלית 4 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס אנגלית  4 יח"ל - מודולות ג', ד' ו- ה'       שנה"ל תשע"ב

   המרצה: גב' יעל חגין

4 pt. level, Modules C, D, E.

Accessing Information from Written Texts

Developing Vocabulary

(Word families, prefixes and suffixes etc.)

Enhancing Grammar and Syntax

Developing Reading Strategies:

Skimming

 identifying context clues

 recognizing main idea and supporting information

 distinguishing fact from opinion

 making inferences

 identifying the writer's tone and purpose etc.

Summarizing

Written Presentation:

Writing an informal letter

Writing a paragraph

Writing a composition

Accessing