פיסיקה 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס פיסיקה  5 יח"ל         שנה"ל תשע"א

המרצה:    ד"ר נילי מדר

מכניקה:

- יחידות

- וקטורים

- תנועה בקו ישר בתאוצה קבועה (כולל נפילה חופשית)

- תנועה במישור

- חוקי ניוטון ושימוש בהם

- תנועה מעגלית

- עבודה ואנרגיה

- תנע ושימור תנע

- תנועה מחזורית (הרמונית פשוטה)

- כבידה

חשמל ומגנטיות:

- הכוח החשמלי

- השדה החשמלי

- הפוטנציאל החשמלי

- קבלים

- מעגלי זרם והתנגדות

- השדה המגנטי

- מקורות שדה מגנטי

- כ.א.מ. מושרה

קרינה וחומר:

- אופטיקה גיאומטרית

- אופטיקה פיזיקלית

- אפקט פוטו אלקטרי

- מודל בוהר לאטום מימן