אזרחות

יחידת לימוד: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס אזרחות  1 יח"ל         שנה"ל תשע"א

המרצה: גב' בתיה שמעי

     " גם מסע בן אלף מייל מתחיל בצעד אחד.."

 

ספר לימוד: " להיות אזרחים בישראל" - הוצאת ת"ל.

תוכנית הלימודים לנבחני משנה:

   המטרות -להביא את התלמיד/ה להכיר ולהבין את מבנה המשטר במדינת ישראל--.

       --"ישראל-- מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית-  ניתוח ,יישום  והערכה של מורכבות המציאות הפוליטית והחברתית בישראל.

 א .הכרזת העצמאות-        7- 15

ב .מדינת ישראל -מדינה יהודית.

   *לאום ומדינות לאום-       20- 29.

   * מדינת ישראל: גישות שונות   -           29  -40.  

    *סוגיית הזהות של אזרחי ישראל-     41-43.

  * מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-    62-79.

ג .מהי דמוקרטיה  ? .

 * הרעיון הדמוקרטי-חירות ושוויון ערכי יסוד בדמוקרטיה - 84-88 .

 * הגדרות וגישות למדינה דמוקרטית-      93-99.

ד .עקרונות הדמוקרטיה .  (100-178)

   * עקרון שלטון עם--     100-109.

   *עקרון הפלורליזם,סובלנות והסכמיות-   110-120.

  * עקרון הכרעת רוב-     121-130.

  * עקרון זכויות האדם והאזרח-     131-172     

     --זכויות מיעוטים/קבוצה   -    173-178 

      

 ה . עקרון הגבלת שלטון-  180-208.

 ו . עקרון שלטון חוק-   -209 --228  .

 ז .גבולות בדמוקרטיה-   229- 235.  

ח .המשטר בישראל

* היסודות החוקתיים של מדינת ישראל -    244 -275.

*ישראל -חברה רבת שסעים: שסע לאומי,שסע דתי-  276-316

ט . משטר ורשויות השלטון בישראל.

    *ישראל: משטר פרלמנטרי טהור  101-104.

   *הרשות המחוקקת -הכנסת      387-396

   * רשות מבצעת -הממשלה-     397-407.

  * רשות שופטת: בתי משפט -    425-438.                               

  * הפרדת רשויות בישראל:        439-464  .                                     

שימו לב:

  הבחינות במשך שנת הלימודים יהיו במתכונת בחינת הבגרות והציון מגן הוא ציון שנתי.

 מבנה מבחן בגרות:

        פרק א- ניתוח אירוע   (1 שאלה).

        פרק ב- שאלות ידע     (4 שאלות).

        פרק ג - ניתוח טכסט  ( 2 שאלות)

        פרק ד- ניתוח חצי אירוע (2 שאלות).

הרכב הציון השנתי.

ציון סמסטר א   - מבחנים     

ציון סמסטר ב   -  מבחנים    

ציון מרצה -  בחנים,עבודות,השתתפות,נוכחות וכו'...

   

  ***   הישגים גבוהים   במקצוע אזרחות פירושם עשייה ולמידה שוטפת לאורך כל שנת הלימודים.