אנגלית 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס אנגלית  5 יח"ל - מודולות ה', ו' ו- ז'       שנה"ל תשע"ב

המרצה: גב' אביטל הלוי

 

5 pt. level (Modules E, F and G)

Accessing Information from Written Texts

Developing Vocabulary

Enhancing Grammar and Syntax

Developing Reading Strategies:

Skimming

 identifying context clues

 recognizing main idea and supporting information

 distinguishing fact from opinion

 making inferences

 identifying the writer's tone and purpose etc.

 

Written Presentation:

Writing a formal letter

Writing a composition

Writing a Review

 

Accessing Information from Spoken Texts