ספרות דתי

יחידת לימוד: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס ספרות דתי  2 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: ביתן כהן רות

פירוט החומר לבחינת הבגרות לחץ כאן