ספרות כללי

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס ספרות כללי 2 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: ביתן כהן רות

לפירוט החומר לבחינת הבגרות לחץ כאן

רשימת היצירות בספרות לשתי יח"ל קיץ תשע"ד

 

שאלון מס' 140009 - כללי )אינטרני(

 

 

שאלון מס' 40 - אקסטרני

 

שירה
 

שירת ימי הביניים

א. ישנה בחיק ילדות / ריה"ל

ב. לבי במזרח / ריה"ל

ג. ראה שמש / רשב"ג

ד. הים ביני ובינך / שמואל הנגיד

שירת ביאליק

א. הקיץ גווע

ב. על השחיטה

ג. לא זכיתי באור מן ההפקר

ד. לבדי
 

משוררים נוספים משירת המאה ה 04-

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה 04-

א. ירח / נתן אלתרמן
 

ב. האמנם עוד יבואו / לאה גולדברג

ג. שיר נס השיר / אורי צבי גרינברג

ד. הוי ארצי מולדתי / שאול טשרניחובסקי

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה 04-

א. דברי רקע ראשונים / ארז ביטון

ב. אני שומע משהו נופל / נתן זך

ג. כל שושנה / זלדה

ד. שיר 01 / יהודה עמיחי

סיפור קצר

קבוצה א - סיפורי ש"י עגנון

.0 תהילה

.2 האדונית והרוכל
 

קבוצה ב - סיפורים עבריים מהמחצית

הראשונה של המאה ה 04-

.0 פראדל / דבורה בארון

קבוצה ג - סיפורים עבריים מהמחצית
 

השנייה של המאה ה 04-

.0 יד ושם / אהרון מגד

קבוצה ד - סיפורים מתורגמים

.0 המפתח / יצחק בשביס-זינגר

.2 כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב

דרמה

מחזה קלאסי

.0 אנטיגונה / סופוקליס
 

מחזה מודרני

.0 ילדי הצל / בן-ציון תומר

רומן ונובלה

רומן עברי

.0 סיפור פשוט / ש"י עגנון )מחליף 2

רומנים ומחליף רומן ונובלה(.

רומן מתורגם

.0 בעל זבוב / וויליאם גולדינג

ספרי קריאה

.0 גיא אוני / שולמית לפיד

.2 מפריח היונים / אלי עמיר

.3 כל החיים לפניו / אמיל אז

' אר

.4 אנקת גבהים / אמילי ברונטה

.5 הוא הלך בשדות / משה שמיר