גיואוגרפיה 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס גיאוגרפיה 5 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: גב' אהרוני רלי 

נושאי לימוד 5 יחידות גיאוגרפיה תשע"ד

2 יחידות: ארץ ישראל והמזרח התיכון

ארץ ישראל: גבולות. נושאים פיזיים: מבנה השטח, אקלים.  נושאים אנושיים: תפרוסת וצפיפות אוכלוסיה, התיישבות, סוגי ישובים, כלכלה, תשתיות  אוכלוסייה: מושגים דמוגרפים. איכות הסביבה. *מאמרים (לא חובה). הנושאים שירדו: העליות והשפעתן על המדינה,כלכלה - תעשייה, ישראל והגלובליזציה, קרקעות וצמחיה.

מזרח תיכון: מבוא, גבולות, מאפיינים, מבנה פיזי, אקלים, אוכלוסיה, התיישבות ותהליך עיור, הנפט, איכות הסביבה. מדינות: ירדן. *מאמרים (לא חובה). הנושאים שירדו: המים, הכפר והנוודות, קרקעות וצומח, מצרים, סוריה ולבנון חלק מנושאי איכות הסביבה.

את שני הנושאים הללו יש ללמד עד אמצע  -  סוף ינואר.   מבחן סמסטר א' יהיה על 2 היחידות הראשונות.

* התלמידים הגישו עבודה על ארבעת המאמרים: שני מאמרים ארץ ישראל ושני מאמרים מזרח תיכון.

1 יחידה נתי"ב: ניתוח תופעות ייחודיות במרחב. מיקום מדינות, מבנה השטח, אקלים, גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, אוכלוסייה וניתוח נתונים דמוגרפים, חברתיים ותרבותיים, כלכלה ותשתיות של מדינה וניתוח נתונים כלכליים. הנושא מתורגל על ידי מבחני אנסים רבים בעזרת האטלס. נושא זה יש לתרגל עד סיום הסמסטר הראשון, להמשיך ולתרגל גם בסמסטר השני.

2 יחידות כדור הארץ והסביבה: גיאולוגיה וטקטוניקת הלוחות, גיאומורפולוגיה, אקלים, סופות אקלים, התחממות גלובלית, משאבי הטבע של כדור הארץ. השנה לא ילמדו הנושאים הבאים: סלעי כדור הארץ ולוח זמנים גיאולוגי. משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים ומחצבים איכות הסביבה.

נושא זה יש ללמד במהלך מחצית ב' עד לתחילת תקופת מבחני הסמסטר בחודש מאי. חלק מהנושא ילמד רק על פי המיקוד שיתפרסם לקראת פסח.

יש להשאיר זמן לחזרה על החומר, הדגשת נושאים מסוימים על פי המיקוד. מבחן סמסטר ב' יקיף את כל 5 היחידות ויהווה סימולציה למבחן הבגרות. המבחן יבנה בהתאם למיקוד.

מבחן מלא כולל שלושה חלקית בהתאם ליחידות המופיעות בדף זה.

שנת לימודים מפרה ומהנה

רלי אהרוני