פיסיקה 5 יח"ל

יחידת לימוד: 
שנה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס פיסיקה 5 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: ד"ר נילי מדר 

 

 

מכניקה

 

יחידות

 

וקטורים

 

תנועה בקו ישר

 

תנועה במישור

 

חוקי  ניוטון והשימוש בהם

 

תנועה מעגלית

 

עבודה ואנרגיה

 

תנע ושימורו

 

תנועה הרמונית פשוטה

 

כבידה

 

 

 

חשמל ומגנטיות

 

כח חשמלי

 

שדה חשמלי

 

פוטנציאל חשמלי

 

קבל לוחות

 

מעגלי זרם

 

כח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

 

מקורות שדה מגנטי (ע"י זרם חשמלי)

 

כא"מ מושרה

 

 

 

קרינה וחומר

 

אופטיקה גיאומטרית (החזרה, מראות מישוריות, שבירה, עדשות)

 

אופטיקה פיזיקלית (הגדרת גלים, התאבכות, עקיפה)

 

פיזיקה מודרנית (אפקט פוטו אלקטרי, מודל בוהר לאטום  מימן)