לשון הבנה והבעה

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס לשון 2 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: גב' יפה זינגר

 

 

חומר עזר

 

הספרים: ''מגלים לשון'' שאלון א חלק א / יפה זינגר

 

            ''מגלים לשון'' שאלון א חלק ב / יפה זינגר

 

           ''מגלים לשון'' שאלון ב / יפה זינגר

 

מטרות הקורס – מטרות כלליות (התייחסות לשאלון א' ולשאלון ב')

 

-  הקניית כלים להבנת טקסטים שונים (מילוליים ולא מילוליים)

 

- כתיבה נכונה ותקינה של מאמרים

 

- סיכום טקסטים

 

- הכרת מערכת הצורות ושליטה בה: ניתוח פעלים ושמות עצם

 

- ניתוח משפטים ושחבורם

 

- תקינות לשונית

 

- הדגשת השפה כמכלול - שילוב בין הנושאים השונים: הבנה, הבעה, תורת הצורות, תקינות לשונית, תחביר וצורות

 

חובות התלמידים

 

-  נוכחות מלאה בכל בשיעורים

 

-  הכנת שיעורי בית באופן קבוע

 

-  הגשת חיבורים ומטלות אחרות

 

- השתתפות בכל המבחנים והבחנים

 

מבנה הקורס

 

30% מהשיעורים יעסקו בהבנה ובהבעה

 

70% מהשיעורים יעסקו בענפי הלשון (תורת הצורות, תקינות, תחביר ושחבור) ובשילוב בין הלשון להבנה והבעה

 

דרישות הקורס

 

-  שיעורי בית בכל שיעור בכל אחד מהנושאים הנלמדים

 

- מבחן בכל חודש הכולל את כל החומר הנלמד

 

- בחינת סימסטר ובחינת מתכונת

 

-  כתיבת חיבורים הגשתם

 

שקלול הציון

 

40% לבחינת הסימסטר (בחינת המתכונת של שאלון א)

 

50% לבחינת המתכונת של שאלון ב

 

10% שקלול המבחנים הפנימיים 

 

פירוט הקורס

 

סימסטר א – לימוד לקראת בחינת הבגרות בלשון שאלון א

 

הבנת הנקרא

 

הקניית כלים להבנת טקסטים שונים בצורה מעמיקה מהיבטים שונים: תוכן, מבנה, לשון ורטוריקה. ממדי ההבנה: איתור מידע; פרשנות; הסקת מסקנות; הערכה וביקורת; פענוח תרשימים וטבלאות והמללתם.

 

הבעה

 

סיכום טקסטים מסוגים שונים – סיכום כולל, סיכום בורר וסיכום ממזג

 

 

אוצר המילים והמשמעים

 

מבנה המילון; סוגי מילונים; המידע שמקנים המילונים השונים; תבחינים; ניתוח והשוואת ערכים מילוניים; הקניית כלים להגדרת ערך מילוני; זיהוי סוגי הגדרות; יחסים בין מילים ובין משמעויות.

 

נטיית מילות היחס

 

מערכת הצורות

 

הבחנה בין צורנים; ניתוח פעלים ושמות בגזרות: שלמים, מרובעים, חפ''נ וחפי''צ; משמעויות הבניינים (פעיל וסביל); דרכי התצורה של שמות העצם (שורש במשקל, בסיס+צורן סופי, הלחם בסיסים, שאילה מלעז); דיוקי הגייה בפועל ובשם בגזרות הנלמדות.

 

תחביר

 

ניתוח חלקי המשפט הפועלי (נושא, נשוא, משלים פועל, משלים שם); הכרת המשפט השמני; הבחנה בין סוגי המשפטים (פשוט, איחוי ומורכב); קשרים לוגיים – זיהוי והמרה; דיבור ישיר ודיבור עקיף ותפקידם הרטורי; תקינות תחבירית.

 

סימסטר ב – לימוד לקראת  שאלון ב

 

הבנת הנקרא

 

העמקת הידע שנרכש בסימסטר א'; ניתוח והבנת טקסטים מורכבים וטקסטים נלווים עם דגש על מאמרי טיעון, פרשנות וביקורת; רכיבי מבנה המאפיינים טקסט טיעון; טענות גלויות וסמויות; איתור מידע; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת.

 

הבעה

 

כתיבת חיבור טיעון וחיבור תגובה בזיקה לטקסט נתון.

 

מערכת הצורות

 

ניתוח פעלים ושמות מהגזרות: שלמים, מרובעים, נפ''א, נפי''ו, נל''א, נלה''י, עו''י; משמעויות הבניינים (חוזר, גורם, הדדי); ניתוח תצורה של שמות העצם; משמעויות המשקלים; משמעויות הצורנים הסופיים.

 

תחביר

 

ניתוח חלקי המשפט הפשוט (הפועלי והשמני); זיהוי וניתוח משפטים מכל הסוגים (פשוט, פשוט בעל חלקים כוללים, ייחוד, סתמי, איחוי ומורכב); המרות בין מבנים תחביריים ועמידה על הבדלי התפקוד ביניהם; הבנת המשמעות והתפקיד הרטורי של מבנים תחביריים שונים בטקסטים; קשרים לוגיים – זיהוי והמרה; תקינות תחבירית.

 

 

הדגשת השפה כמכלול - שילוב בין הנושאים השונים: הבנה, הבעה, אוצר המילים והמשמעים, תורת הצורות, ותחביר.