אזרחות

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס אזרחות  2 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: גב' נחמה ורדיגר

לפירוט החומר לבחינת הבגרות לחץ כאן