היסטוריה חלק ב' כללי

יחידת לימוד: 
שנה: 
מרצה: 

אוניברסיטת בר אילן

המכינה הקדם אקדמית

סילבוס לקורס היסטוריה חלק ב' 1 יח"ל שנה"ל תשע"ד

המרצה: מר אבי דסקל

לפירוט החומר לבחינת הבגרות לחץ על הלינק.

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/HalimaTashad/HistoryaMm.pdf