מעונות

ניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכינה. פרטים ניתן לקבל אצל הגורמים הבאים:

 

לשכת דיקן הסטודנטים בטל': 03-5318274 אגודת הסטודנטים בטל': 03-5317477

 

וחברת 'בשן' בטל': 03-6354535.