ד"ר שניצר שלומית

ד"ר
מרצה- מבוא לסטטיסטיקה
דוא"ל: