ד"ר שניצר שלומית

ד"ר
מרצה- מבוא לסטטיסטיקה
שניצר שלומית
דוא"ל: